Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej zamieszczamy pełny
zakres informacji na ten temat.

Jakie dane są przetwarzane na Twój temat?

Dane przekazane przekazywane bezpośrednio przez Ciebie

Rejestracja i inne informacje o Twoim koncie

Podczas Twojej rejestracji w celu korzystania ze świadczonych przez nas Usług możemy zbierać na Twój temat następujące informacje:

 • jeśli rejestrujesz się z wykorzystaniem konta Facebook: gromadzimy imię i nazwisko w formie w jakiej występują na Twoim koncie Facebook oraz numer identyfikacyjny (Facebook ID).
 • jeśli zalogujesz się z wykorzystaniem konta Google: gromadzimy imię, nazwisko i adres email;
 • jeśli rejestrujesz się z wykorzystaniem Twojego adresu email: adres email.

Podanie powyższych danych jest niezbędne do korzystania z usług oferowanych w ramach konta na platformie INVESTOOR.eu oraz INVESTOOR.pl.

W trakcie korzystania z naszych Usług, możesz również dobrowolnie podać następujące dodatkowe dane osobowe:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu komórkowego.

W przypadku korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu, w celach weryfikacyjnych, możemy zażądać od Ciebie podania dodatkowych danych takich jak np. numer telefonu komórkowego.

W uzasadnionych przypadkach podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu polegających na działaniu na niekorzyść innych Użytkowników Platformy możemy poprosić Cię o przekazanie nam dodatkowych informacji związanych z Twoją osobą.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorami Twoich danych osobowych będzie PPE sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie, Brzozowa 5A, 96-314 Baranów)  a także nasi partnerzy, czyli firmy i inne podmioty, z którymi współpracujemy w zakresie marketingowym, operacyjnym lub technologicznym.

W jakim celu przetwarzamy dane?

Dokonywanie pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać oferowane usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom,
Wyświetlanie informacji dopasowanych do Twoich potrzeb i zainteresowań.

Czy pozyskujemy dane od dzieci?

Nasze Usługi nie są skierowane do dzieci  i świadomie nie pozyskujemy informacji na ich temat. Jeśli stwierdzimy, że osoba poniżej 18 roku życia dostarczyła nam swoje dane osobowe, natychmiast je usuniemy.

Komu dane mogą być przekazywane?

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PPE sp. z o.o. m.in. dostawcom usług IT,
agencjom marketingowym, firmom badawczym, partnerom handlowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z
administratorem i wyłącznie zgodnie z wydanymi poleceniami.
Listę partnerów zamieszczamy poniżej:

 • Home.pl – firma zajmuje się
  utrzymaniem serwerów investoor.eu oraz investoor.pl
 • WidiArt – firma zajmuje się
  rozwojem i developmentem investoor.eu oraz investoor.pl
 • FreshMail – system do wysyłania
  mailingu
 • Adresaci emisji (spółki S.A.
  oraz sp. z o.o.) – wspólne działania emisyjne
 • Google – system do analizy ruchu
 • Facebook – wtyczki
  społecznościowe
 • Instagram – wtyczki
  społecznościowe
 • Linkedin – wtyczki
  społecznościowe
 • Twitter – wtyczki społecznościowe

Twoje prawa

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prywatności przyznają Ci pewne prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. O zakresie przysługujących Ci praw decyduje charakter podejmowanych przez nas działań.

Sposób realizacji Twoich praw: W celu zapewnienia realizacji Twoich praw udostępniliśmy odpowiednie funkcjonalności w ramach Twojego konta na platformie. Korzystając z dostępnych funkcji możesz poprawiać swoje dane osobowe, otrzymać ich kopię, czy też zażądać usunięcia konta i związanych z nim danych osobowych. W związku z tym, że troszczymy się o bezpieczeństwo danych osobowych naszych Użytkowników żądania dotyczące realizacji Twoich praw powinny zostać zgłoszone z poziomu funkcjonalności konta. Wynika to z faktu, że tylko w taki sposób mamy szansę zweryfikować, czy określone żądanie zostało zgłoszone przez osobę, której dane dotyczą (czyli naszego Użytkownika). Ponadto pamiętaj, że usunięcie Twoich danych jest możliwe dopiero po zakończeniu świadczenia przez nas usług, tzn. po usunięciu konta z platformy. Dokładamy również starań, aby odpowiednie funkcjonalności były również dostępne w naszych pozostałych usługach.

Jeśli chcesz zrealizować którekolwiek z praw opisanych poniżej, przejdź do swojego konta/ustawień prywatności lub skontaktuj się z nami za pomocą Formularza Kontaktowego.

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci otrzymanie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe na Twój temat, a jeżeli tak, prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarzamy. Prawo dostępu do danych osobowych pozwala Ci na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. Prawo to zapewnia możliwość żądania poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy. W niektórych przypadkach realizując Twoje żądanie będziemy musieli zweryfikować poprawność nowych danych, które nam dostarczysz.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to pozwala Ci zwrócić się do nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) gdy chcesz abyśmy sprawdzili prawidłowość danych; (b) gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem; (c) gdy dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo, że nie potrzebujemy już Twoich danych do naszych własnych celów przetwarzania; (d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Możesz również żądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli skutecznie zrealizowałeś przysługujące Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (zob. poniżej), jeśli przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem lub jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wskazanego w przepisach obowiązującego prawa. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach, jesteśmy zobowiązani przetwarzać Twoje dane na podstawie obowiązujących przepisów i nie możemy zrealizować Twojego żądania.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Cię danych w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu (naszego lub podmiotów trzecich). Prawo do sprzeciwu możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolności. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci również jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach, możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności (np. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz przeciwdziałanie oszustwom). W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Twoich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Realizując to prawo dostarczymy Ci lub wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Pamiętaj, że prawo to przysługuje Ci tylko w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych).

W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pliki cookies, logi serwera i inne technologie

Pliki cookies (ciasteczka) są przechowywane na Twoim urządzeniu. Dostęp do informacji w nich zawartych jest wykorzystywany w celach
statystycznych, w celach marketingowych platformy oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu.

Masz możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim
urządzeniu. Utrudni to jednak działanie niektórych funkcji serwisu. Poniżej znajdziesz listę przeglądarek. Kliknięcie w
nazwę przeglądarki, z której korzystasz, przeniesie Cię do stronyz instrukcjami dotyczącymi zarządzania ustawieniami cookies.

 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera

Urządzenia mobilne (smartfony i tablety):

 • Android
 • Safari
 • Windows Phone
 • Blackberry

Możesz usunąć pliki cookies poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej lub oprogramowanie służące w tym celu.

Korzystanie przez Ciebie z serwisu Investoor, wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera. Są to dane obejmujące m.in.
adres IP, a także informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami
korzystającymi z investoor.eu lub investoor.pl. Służą one jedynie bardziej efektywnemu administrowaniu stroną.

Serwis wykorzystuje również inne technologie, które śledzą działania użytkownika: statystyki Google Analytics oraz wtyczki z
serwisów społecznościowych: Facebooka, Twittera, Instagram oraz Linkedin. Informacje na temat ich polityki prywatności można
znaleźć na następujących stronach:

 • Google –
   http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
 • Facebook –
  http://pl-pl.facebook.com/help/cookies
 • Instagram –
  https://help.instagram.com
 • Twitter –
  https://twitter.com/privacy
 • Linkedin- https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Przekazywanie danych do państw trzecich

W sytuacjach, gdy przekazujemy Twoje dane osobowe poza „EOG”, gwarantujemy, że podobny poziom ochrony jest zapewniony przez wprowadzenie co najmniej jednego z poniższych zabezpieczeń:

Odnośniki do strony internetowych podmiotów trzecich

Nasz Serwis może zawierać odnośniki do stron internetowych lub aplikacji podmiotów trzecich. Jeśli klikniesz w jeden z takich odnośników, pamiętaj, że każda ze stron, na którą zostaniesz przekierowany posiada własną politykę prywatności. Nie mamy wpływu na takie strony internetowe/aplikacje i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich polityki. Zachęcamy Cię do zapoznania się z informacją o polityce prywatności każdej strony internetowej, którą odwiedzasz opuszczając nasz Serwis.