Czym jest crowdinvesting udziałowy ?

Crowdinvesting – zwany także crowdfundingiem udziałowym lub equity crowdfundingiem – to ciesząca się coraz większym zainteresowaniem forma zdobywania kapitału, umożliwiająca rozwój danego biznesu. Gromadzone środki finansowe pochodzą od społeczności zrzeszonej poprzez platformę internetową. Osoby, które zdecydowały się wesprzeć dany projekt, stają się w ten sposób inwestorami, a za swoją pomoc i wkład pieniężny otrzymują udziały lub akcje w spółce.
Crowdinvesting udziałowy pozwala zatem łatwo i szybko zainwestować kapitał w ciekawy, perspektywiczny startup. Dla przedsiębiorców to z kolei możliwość budowania dużej społeczności wokół własnej spółki i docierania poprzez nowe technologie do szerokiego grona osób lub instytucji zainteresowanych ich pomysłem biznesowym i oferujących pieniądze na jego rozwój.

Crowdinvesting w praktyce


Crowdinvesting udziałowy to opcja łącząca przedsiębiorców z inwestorami. Gdy pojawia się pomysł na biznes, a brakuje funduszy na jego rozpoczęcie i rozwój, wówczas przedsiębiorca może przedstawić swój projekt społeczności poprzez ogólnodostępną platformę internetową, uruchamiając tym samym zbiórkę pieniędzy na zrealizowanie zamierzonego celu. Bardzo ważne jest tu odpowiednie zaprezentowanie całej idei, aby przekonać jak największą liczbę osób do swojego pomysłu biznesowego. Trzeba zatem stworzyć dokładny opis przedsięwzięcia, ciekawe materiały promocyjne, szczegółowy biznesplan, określając m.in. cel finansowy oraz czas przeznaczony na jego realizację.
Projekt, którego opis trafia do sieci, może zdobyć dużą popularność, docierając tym samym do licznych inwestorów. Ci, jeśli dostrzegą w nim potencjał i szansę na zysk, mają możliwość wesprzeć go finansowo, dokonując wniesienia opłaty poprzez platformę. Crowdinvesting sprawia, że każdy współuczestnik zbiórki może automatycznie, bez zbędnych formalności, stać się właścicielem określonej części udziałów lub akcji w spółce i mieć prawo do ewentualnych zysków z biznesu w przyszłości.
Co ważne, wymagane kwoty wsparcia bywają często na tyle przystępne, aby większość zainteresowanych mogła pozwolić sobie na tego typu inwestycję. Crowdinvesting udziałowy to zatem doskonała opcja dla osób, które chcą zaangażować się finansowo w dane przedsięwzięcie, ale nie dysponują dużym majątkiem lub obawiają się większego ryzyka.
Trzeba oczywiście być świadomym tego, że nie ma inwestycji, która z góry dawałaby stuprocentową gwarancję zysku. Każdy podmiot finansujący musi zatem działać rozsądnie, licząc się z własnymi możliwościami oraz ewentualnym ryzykiem poniesienia straty. Ta na szczęście nie musi być duża. Crowdinvesting zakłada udział wielu inwestorów w jednym projekcie, dzięki czemu, w przypadku niepowodzenia, strata finansowa dla każdego z nich nie będzie aż tak odczuwalna.
W ramach crowdinvestingu udziałowego zalecane jest też angażowanie się poprzez drobniejszy wkład w kilka różnorodnych projektów – w ten sposób realnie podnosi się swoje szanse na sukces i zysk.

Crowdinvesting – główne zalety


Crowdinvesting udziałowy to rozwiązanie, które niewątpliwie posiada szereg atutów. Nie bez powodu jego popularność rośnie z roku na rok. Warto zatem wyszczególnić największe korzyści, jakie może osiągnąć każda ze stron.
Crowdinvesting – korzyści dla przedsiębiorcy:
• zebranie kapitału niezbędnego do rozwoju spółki;
• otrzymanie cennej informacji zwrotnej na temat swojego projektu;
• szybkie zrzeszenie wokół siebie dużej społeczności;
• możliwość nawiązania kontaktów z wieloma inwestorami;
• wypromowanie spółki w sieci i zdobycie dużej popularności niewielkim kosztem;
• zbudowanie pozytywnego wizerunku swojej marki, uwiarygodnienie przedsięwzięcia i zdobycie większego zaufania kolejnych inwestorów.

Crowdinvesting – korzyści dla inwestora:
• otrzymanie udziałów lub akcji wpieranej finansowo spółki;
• szansa na realny zysk z inwestycji;
• okazja do stawiania pierwszych kroków w biznesie, zdobywania doświadczenia oraz inwestowania bez dużych środków finansowych;
• możliwość ulokowania niewielkiego kapitału w wielu spółkach różnych branż;
• satysfakcja z uczestnictwa w interesującym projekcie i wsparcia rozwoju danej spółki.

Crowdinvesting udziałowy a crowdfunding nagrodowy


Nie należy mylić crowdfundingu udziałowego ze społecznościowym, który opiera się jedynie na nagrodach. Choć oba rozwiązania dotyczą internetowej zbiórki środków finansowych, druga z opcji, z której szczególnie chętnie korzystają m.in. artyści czy aktywiści, zakłada raczej zwykłą chęć jednorazowego wsparcia ciekawego pomysłu. W zamian za pomoc uczestnik „zrzutki” otrzymuje symboliczną nagrodę w postaci produktu czy podziękowania.
W crowdinvestingu udziałowym chodzi o coś więcej – wpłacający zamienia się w udziałowca zaangażowanego w dalsze losy biznesu z powodu możliwości otrzymania zysków z tej inwestycji oraz nabycia częściowych uprawnień decyzyjnych. Z uwagi na ten fakt, nie ma tu mowy o zakończeniu relacji obu stron po dokonaniu wpłaty. Zarówno inwestor, jak i pomysłodawca mają od tego momentu ten sam cel – każdemu bardzo zależy na finansowym sukcesie projektu.
Czym jest crowdinvesting udziałowy?